CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proton conductivity and low temperature structure of In-doped BaZrO3

Istaq Ahmed (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Sten G. Eriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; E. Ahlberg ; C.S. Knee ; Maths Karlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Dennis Engberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Solid State Ionics Vol. 177 (2006), p. 2357.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 25147

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur