CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ergonomics activities in the product development process

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Eva Simonsen (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Cecilia Berlin (Institutionen för industri- och materialvetenskap, Produktionssystem)
NORDIC ERGONOMICS SOCIETY ANNUAL CONFERENCE p. 224-231. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Ergonomics and human factors (E/HF) has an important role throughout the whole product development process, but the scope and content of E/HF work differs depending on the phase of the project. The aim of this paper is to describe ergonomics activities in the product development process, with special focus on the purpose of ergonomics activities in different parts of the process. As a base for the description the ACD³-framework is used.

Nyckelord: Ergonomics, Human Factors, Product Development ProcessDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-28.
CPL Pubid: 251447

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Institutionen för industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Ämnesområden

Produktion
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur