CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Value Stream Mapping of Container Flows at Seaports – A mapping of the process of handling containers in seaport container terminals

Sofie Franzén ; Linnéa Streling ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Vendela Santén ; Martin Svanberg ; Violeta Roso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND MARITIME SYSTEMS, Bergen, Norway, 23-26 August 2017. (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-26.
CPL Pubid: 251442