CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating Users' Interaction with and Perception of Multimodal Interfaces. Exploring the Influence of a Driving Context.

Fredrick Ekman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Mikael Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. - 30 s.
[Rapport]

Nyckelord: human-machine-interaction, hmi, user interface design, multimodalityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-26.
CPL Pubid: 251440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Mänsklig interaktion med IKT

Chalmers infrastruktur