CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Debye-Waller factor approaching the glass transition temperature n phosphate glasses

S. Caponi ; A. Fontana ; E. Fabiani ; M.A. Gonzales ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 352 (2006), p. 4577.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 25144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur