CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrerade Mobilitetstjänster. Omvärldsanalys 1:2016.

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Lund : K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 2016. - 15 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Nyckelord: mobilitet-som-tjänst, maas, integrerade mobilitetstjänster, kombinerad mobilitetDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-26.
CPL Pubid: 251438

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur