CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slot Antenna Array Unit Cell Directly Fed by Inverted Microstrip Gap Waveguide

Jinlin Liu (Institutionen för elektroteknik, Antennsystem) ; Abbas Vosoogh (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Jian Yang (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
2017 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP) (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-25.
CPL Pubid: 251434

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektroteknik, Antennsystem
Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation

Chalmers infrastruktur