CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An approach to the design of a two-frequency hard horn

Sergei Skobelev (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Journal of Communications Technology and Electronics Vol. 50 (2005), 11, p. 1272-1276.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25143

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur