CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coastal Shipping – a competitive Alternative for Container Transportation?

Vendela Santén ; Isabelle Cedulf (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Martina Andreasson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Martin Svanberg
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND MARITIME SYSTEMS, Bergen, Norway, 23-26 August 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-24.
CPL Pubid: 251409