CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correlation and capacity of MIMO systems and mutual coupling, radiation efficiency and diversity gain of their antennas: Simulations and measurements in reverberation chamber

Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Kent Rosengren (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE Communications Magazine Vol. 42 (2004), 12, p. 102-112.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10.
CPL Pubid: 25140

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur