CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

STREAMER - Europeisk forskning på energieffektiva sjukhus

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Christina Claeson-Jonsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mikael Nutsos ; Stefan Dehlin ; Peter Sandö
Bygg & Teknik Vol. 109 (2017), 5, p. 22-24.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-24.
CPL Pubid: 251397

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggproduktion
Husbyggnad
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur