CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temperature Dependent Infrared Spectroscopy on Proton Conducting Alkali Thio-Hydroxogermanates

Maths Karlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; C.R. Nelson ; C.A. Martindale ; S.W. Martin ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Solid State Ionics Vol. 177 (2006), p. 1009.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 25139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Solid state proton conductors: hydrated perovskites and hydrated alkali thio-hydroxogermanates