CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrically small unbalanced four-arm wire antenna

Paul Hallbjörner (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 52 (2004), 6, p. 1424-1428.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur