CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EMEC - An EM simulator based on topology

Jan Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; T. Karlsson ; G. Unden
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility Vol. 46 (2004), 46, p. 353-358.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10.
CPL Pubid: 25136

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur