CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mutual coupling between spherical-rectangular microstrip antennas

N. Burum ; Zvonimir Sipus (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; J. Bartolic
Microwave and Optical Technology Letters Vol. 40 (2004), 5,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10.
CPL Pubid: 25135

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur