CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive finite element method in nanophotonic simulations

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Lydie Mpinganzima (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens teori (Chalmers)) ; Philippe Tassin (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens teori (Chalmers))
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016, Rhodes, Greece, 19-25 September 2016 (0094-243X). Vol. 1863 (2017),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The problem of constructing nanophotonic structures of arbitrary geometry with prescribed properties was studied using an adaptive optimization algorithm. Stability estimates for the forward and adjoint problems involved in this algorithm are presented. A numerical example illustrates the construction of nanostructure in two dimensions.Denna post skapades 2017-08-23. Senast ändrad 2017-10-17.
CPL Pubid: 251328

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)
Institutionen för fysik, Kondenserade materiens teori (Chalmers)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur