CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element schemes for Fermi equation

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Muhammad Naseer (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Christoffer Standar (Institutionen för matematiska vetenskaper)
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016, Rhodes, Greece, 19-25 September 2016 (0094-243X). Vol. 1863 (2017),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A priori error estimates are derived for the streamline diffusion (SD) finite element methods for the Fermi pencil-beam equation. Two-dimensional numerical examples confirm our theoretical investigations.Denna post skapades 2017-08-23. Senast ändrad 2017-10-17.
CPL Pubid: 251327

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur