CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantitative imaging technique using the layer-stripping algorithm

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik)
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016, Rhodes, Greece, 19-25 September 2016 (0094-243X). Vol. 1863 (2017), p. Art no: UNSP 370008.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present the layer-stripping algorithm for the solution of the hyperbolic coefficient inverse problem (CIP). Our numerical examples show quantitative reconstruction of small tumor-like inclusions in two-dimensions.Denna post skapades 2017-08-23. Senast ändrad 2017-10-16.
CPL Pubid: 251326

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur