CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of conical quasi-TEM horn with a hard corrugated section

Sergei Skobelev (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Special Issue on Metamaterials in IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 51 (2003), 10, p. 2723-2731.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25132

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur