CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mutual coupling in aperture-coupled patches on cylindrical reflector calculated using a spectrum of two-dimensional solutions

Björn Lindmark (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Peter Slättman (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 51 (2003), 3, p. 512-518.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2011-10-18.
CPL Pubid: 25130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur