CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear Analysis and Modal Decomposition Made Easy by a PC-based Computer Program Covering Discrete, Undamped Mechanical Systems

Mart Mägi (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Modal Testing & FEM Seminar, Århus, 1989 (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-08-18. Senast ändrad 2017-08-18.
CPL Pubid: 251287

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur