CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two Minimum Problems in Classical Involute Gear Geometry

Mart Mägi (Institutionen för maskinelement)
JSME 1967 Semi-International Symposium, Tokyo, September 4th-8th, 1967 (1967)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-08-18. Senast ändrad 2017-08-18.
CPL Pubid: 251286

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskinelement (1965-1988)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur