CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Significance of System Pre-Load at Modal Analysis of Low-Resonant Mechanical Systems

Mart Mägi (Institutionen för maskinelement)
Modal Testing & FEM Seminar in Århus (1988)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-08-18. Senast ändrad 2017-08-18.
CPL Pubid: 251285

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskinelement (1965-1988)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur