CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Homogenization techniques for the neutron transport equation using the finite element method

Antoni Vidal-Ferràndiz ; Sebastian González-Pintor (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Damian Ginestar ; Gumersindo Verdú ; Christophe Demazière (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers))
Modelling for Engineering and Human Behaviour 2016 (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-18.
CPL Pubid: 251274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)
Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)

Ämnesområden

Energi
Beräkningsfysik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur