CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patient involvement 2.0: Experience-based co-design supported by action research

Susanne Gustavsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Thomas Andersson
Action Research (1476-7503). Vol. Forthcoming (2017),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-17.
CPL Pubid: 251244

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)