CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Value-Based Taxonomy of Improvement Approaches in Healthcare

Christian Colldén ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Daniella Sporraeus
Journal of Health Organisation & Management (1477-7266). Vol. 31 (2017), 4, p. 445-458.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-17. Senast ändrad 2017-09-26.
CPL Pubid: 251240

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)