CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SERVICES SUPPORTING THE CUSTOMER: ACTOR CONSTELLATIONS AND INTERACTION MECHANISMS

Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Arni Halldorsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Juliana Hsuan
27th Annual RESER Conference (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-17.
CPL Pubid: 251238