CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quality management as a platform for organizing sustainability competencies

Vanajah Siva ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Arni Halldorsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
20th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2017, 5-7 August (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-17.
CPL Pubid: 251235