CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration or specialization – Organizing competences to support sustainable product development

Vanajah Siva ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
4th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-17. Senast ändrad 2017-08-17.
CPL Pubid: 251234