CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Försöksplanering för utveckling och förbättring

Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Martin Arvidsson ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
Lund : Studentlitteratur, 2017. ISBN: 978-91-44-11658-7.- 205 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-17.
CPL Pubid: 251233