CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of mobile phone antennas in small reverberation chambers

Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
the Croatian journal Automatika, Zagreb 43, p. 63-68. (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10.
CPL Pubid: 25123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur