CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reverberation chambers for EMC susceptibility and emission analyses

M. Bäckström ; O. Lundén ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Review of Radio Science 1999-2002 p. 429-452. (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10.
CPL Pubid: 25122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur