CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Admittance of transverse waveguide slots in cylindrical structures

Johan Wettergren (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 49 (2001), 12, p. 1733-1738.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur