CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Offsetting legal deficits of native vegetation among Brazilian landholders: Effects on nature protection and socioeconomic development

Flavio Luiz Mazzaro de Freitas ; Gerd Sparovek ; Ulla Mörtberg ; Semida Silveira ; Israel Klug ; Göran Berndes (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori)
Land Use Policy (0264-8377). Vol. 68 (2017), p. 189-199.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-15.
CPL Pubid: 251172