CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction to the special issue on "New frontiers in software architecture"

D. Weyns ; R. Mirandola ; Ivica Crnkovic (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Journal of Systems and Software (0164-1212). Vol. 130 (2017), p. 57-58.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-08-15.
CPL Pubid: 251168

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)