CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using a MATLAB Exercise to Improve the Teaching and Learning of Heat Conduction During Welding

Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
International Journal of Engineering Education (0949-149X). Vol. 21 (2005), 5, p. 769-777.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)
Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur