CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The fatigue properties of modified railway wheel steels as influenced by low temperature and grain size

Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
9th International Fatigue Congress, Atlanta 2006 p. 10 pages. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur