CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling and Measurements of Electric Fields in Composite Oil/Cellulose Insulation

Uno Gäfvert ; Olof Hjortstam ; Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Christer Törnkvist ; Lars Walfridsson
Proc. IEEE Ann. Conf. on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), Kansas City, Missouri, USA, Oct. 15-18, 2006 p. 154-157. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 25114

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur