CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparing Dynamic Programming Optimal Control Strategies for a Series Hybrid Drivetrain

Rickard Arvidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning ; Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system)
SAE 2017 International Powertrains, Fuels and Lubricants Meeting, FFL 2017; Beijing; China; 15 October 2017 through 19 October 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A two-state forward dynamic programming algorithm is evaluated in a series hybrid drive-train application with the objective to minimize fuel consumption when look-ahead information is available. The states in the new method are battery state-of-charge and engine speed. The new method is compared to one-state dynamic programming optimization methods where the requested generator power is found such that the fuel consumption is minimized and engine speed is given by the optimum power-speed efficiency line. The other method compared is to run the engine at a given operating point where the system efficiency is highest, finding the combination of engine run requests over the drive-cycle that minimizes the fuel consumption. The work has included the engine torque and generator power as control signals and is evaluated in a full vehicle-simulation model based on the Volvo Car Corporation VSIM tool. Lowest fuel consumption is obtained by the new two-state method, with 12 % less fuel consumed compared to operating the engine in the system efficiency sweet spot.

Nyckelord: Dynamic Programming (DP), Series Hybrid, Optimal Control, Hybrid Electric Vehicles, Energy EfficiencyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-15. Senast ändrad 2017-12-15.
CPL Pubid: 251124

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Reglerteknik
Inbäddad systemteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur