CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Future directions in Agile research: Alignment and divergence between research and practice

A. Mishra ; J. Garbajosa ; X. F. Wang ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; P. Abrahamsson
Journal of Software-Evolution and Process (2047-7473). Vol. 29 (2017), 6, p. Article no. e1884.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-08-14.
CPL Pubid: 251123

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur