CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Chemistry behind Health Effects of Whole Grains

S. M. Sang ; Rikard Landberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Molecular Nutrition & Food Research (1613-4125). Vol. 61 (2017), 7 (SI), p. Article no 1770074 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-08-14.
CPL Pubid: 251101

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Näringslära

Chalmers infrastruktur