CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Terrestrial Laser Scanner Two-Face Measurements for Analyzing the Elevation-Dependent Deformation of the Onsala Space Observatory 20-m Radio Telescope’s Main Reflector in a Bundle Adjustment

Christoph Holst ; David Schunck ; Axel Nothnagel ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Lars Wennerbäck (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Henrik Olofsson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Roger Hammargren (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Heiner Kuhlmann
Sensors (1424-8220). Vol. 17 (2017), 1833, p. 1-21.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: terrestrial laser scanning; deformation analysis; parameter estimation; bundle adjustment; calibration; radio telescope; very long baseline interferometryDenna post skapades 2017-08-14. Senast ändrad 2017-09-26.
CPL Pubid: 251097

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)