CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biomarkers for predicting type 2 diabetes development-Can metabolomics improve on existing biomarkers?

Otto Savolainen (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Björn Fagerberg ; Mads Vendelbo Lind (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Alastair Ross (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Göran Bergström
PLoS ONE (1932-6203). Vol. 12 (2017), 7, p. e0177738.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The aim was to determine if metabolomics could be used to build a predictive model for type 2 diabetes (T2D) risk that would improve prediction of T2D over current risk markers.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-14. Senast ändrad 2017-08-18.
CPL Pubid: 251092

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap
Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Diabetologi
Invärtesmedicin
Epidemiologi
Näringslära

Chalmers infrastruktur

Chalmers infrastruktur för masspektrometri