CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiation from a linear microstrip array antenna including radome and back structure

Peter Slättman (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; A. A. Kishk
Microwave and Optical Technology Letters Vol. 20 (1999), 2, p. 119-121.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25109

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur