CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Objects in processes of change and development of new practices: an institutional work perspective

Ingrid Svensson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Pernilla Gluch (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
EGOS conference, Copenhagen, July 6–8, 2017, Sub-theme 34: Materiality in Organizing: Space, Technology, Artefacts (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-14. Senast ändrad 2017-08-25.
CPL Pubid: 251085