CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Equivalent circuits of receive antennas in signal processing arrays

Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Microwave and Optical Technology Letters Vol. 21 (1999), 4, p. 244-246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10.
CPL Pubid: 25108

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur