CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Periodic strips on planar and circular cylindrical substrates: Exact and asymptotic analysis

Zvonimir Sipus (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Silvia Raffaelli (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Microwave and Optical Technology Letters Vol. 17 (1998), 3, p. 173-178.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur