CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An algorithm for calculating Green's functions of planar, circular cylindrical and spherical multilayer substrates

Zvonimir Sipus (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Robert Leijon (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Martin Johansson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Applied Computational Electromagnetics Society Journal Vol. 13 (1998), 3, p. 243-254.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur