CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing supplier interfaces in technological development

Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Lisa Melander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
23rd Nordic Workshop on Interorganisational Research in Stavanger, 26-28 April, 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-10.
CPL Pubid: 251022