CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framework Chemistry Transforming our Perception of the Solid State

Lars Öhrström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
ACS Central Science (2374-7943). Vol. 3 (2017), 6, p. 528-530.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

© 2017 American Chemical Society. "Retrofitting" metal?organic frameworks challenges our perceptions about the properties of crystalline materials.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-09. Senast ändrad 2017-08-16.
CPL Pubid: 250977

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)